تبلیغات
برف تازه - نادیا شاعره افغان رحمت خدا بر او
برف تازه
به قدری گریه كردم دلم شش گوشه شد